Kościół

ul. Stary Rynek 22

Parafia

ul. ks. Piotra Skargi 1

Telefon

515-526-306

E-mail

parafiamateuszapabianice@gmail.com

EnglishJapanesePolish

Chrzest

Sakrament Święty

Do sakramentu chrztu potrzebne są:

1. Pragnienie, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, ochrzczenia w wierze katolickiej.

2. Akt urodzenia dziecka.

3. Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Zaświadczenie uzyskuje się z parafii swojego zamieszkania lub praktykowania coniedzielnej eucharystii.

Sakramentu udziela się w naszej parafii w czasie eucharystii w niedzielę o godz. 12.30. Dlaczego w niedzielę ?

To we wspólnocie przyjmuje się dziecko do Kościoła i wspólnota modli się za nowego członka społeczności Kościoła.

Dlaczego o tej godzinie?

Ze względów praktycznych. Łatwiej bliskim spotkać się na obiedzie a księża mają ostatnią mszę do południa i nie muszą się stresować czy zdążą do kolejnej eucharystii.

Kto może być ojcem i matką chrzestną ?

Osoba wierząca i praktykująca. Jej obowiązkiem jest modlić się za dziecko każdego dnia i w każdej eucharystii polecać swoje duchowe dziecko. Jeżeli nie jest wierząca i praktykująca jak ma to zrobić? Będzie tylko wujkiem lub ciocią od prezentów.

Rodzicu!!! Zastanów się czy chcesz swoje dziecko pozbawiać pomocy i opieki duchowej i wzoru wiary wybierając niewierzącego lub niepraktykującego chrzestnego/chrzestnej?

Ilu chrzestnych?

Powinno być dwoje. Matka i ojciec. Może być jedna tylko jedno z rodziców. Nie praktykuje się dwóch ojców lub dwie matki chrzestne.

Udostępnij: