Kościół

ul. Stary Rynek 22

Parafia

ul. ks. Piotra Skargi 1

Telefon

515-526-306

E-mail

parafiamateuszapabianice@gmail.com

EnglishJapanesePolish

Ministerstwo

Projekt

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

OCHRONA ZABYTKÓW

Pabianice, kościół pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Świętego Wawrzyńca Męczennika, ok. 1588, prace ratunkowe więźby dachowej i remont pokrycia dachu.

DOFINANSOWANIE KWOTA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ KWOTA

Kościół pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Świętego Wawrzyńca Męczennika jest monumentalnym obiektem sakralnym w ścisłym centrum Pabianic. Obiekt jest doskonale wpisany w krajobraz miasta, a jego architektura jest bardzo istotna dla historii miasta, lokalnej i regionalne społeczności. Wysoka wartość obiektu została zaznaczona w Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023, gdzie wskazano miasto Pabianice do ustanowienia formy ochrony obszarowej o szczególnym znaczeniu dla historii i tradycji osadniczej regionu. W uszczegółowieniu jest napisane, “Miasto charakteryzuje się złożonym układem przestrzennym z różnych epok, m.in. średniowiecznego miasta lokacyjnego z rynkiem i siecią ulic oraz klasycystycznego układu osady fabrycznej położonej po zachodniej stronie rzeki. Dominantą jest najstarszy renesansowy kościół św. Mateusza Apostoła Ewangelisty oraz św. Wawrzyńca Męczennika wybudowany w latach 1583–1588”. Kościół jest ważnym punktem w rozpowszechnianiu tradycji narodowej i państwowej, a jego położenie wręcz wymusza na gospodarzach świątyni włączanie się w prowadzenie oprócz misji ewangelizacyjnej również uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Pabianicach, jak np. Święto Niepodległości, wybuchu II Wojny Światowej, uchwalenia drugiej na świecie Konstytucji 3 Maja 1791 r. Wydarzenia odbywające się w Pabianicach muszą mieć również swój wydźwięk w tym Kościele. Prace ratunkowe pozwolą na wzmocnienie uczestnictwa i wykorzystanie nowych form przekazu z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych, jak na przykład mapping.  

Celem zadania jest ratunek i zabezpieczenie więźby kościoła, zatrzymanie postępującej bardzo szybko degradacji konstrukcji dachu, naprawa i wymiana pokryciu dachu, a tym samym zatrzymanie zalewania stropu kościoła.  


W trakcie realizacji przewiduje się:

1. Wykonanie ekspertyzy i projektu budowlanego remontu więźby i pokrycia dachu kościoła. 
2. Wymianę konstrukcji więźby, przeznaczonej do wymiany – elementy całkowicie zniszczone, zgodnie z projektem budowlanym. 
3. Konserwacja i zabezpieczenie elementów więźby zgodnie z projektem budowlanym. 
4. Wymianie pokrycia dachu, zgodnie z projektem budowlanym. 
5. Odbiór prac.   

Udostępnij: